Gemeente Holsbeek

Energiecrisis: je krijgt deze winter extra steun

Gepubliceerd op  do 29 sep 2022
Verhoogde verwarmingstoelage en stookoliepremie

De verwarmingstoelage voor gezinnen met een laag inkomen

Via het OCMW vraag je de verwarmingstoelage aan, indien je verwarmt met stookolie, propaangas in bulk of lamppetroleum én aan bepaalde voorwaarden voldoet. Omwille van de hoge energieprijzen wordt de tussenkomst tussen 1 juli en 31 december 2022 verhoogd naar een maximumtoelage van 36 cent per aangekochte liter, afhankelijk van de specifieke aankoopprijs. Daarnaast werd de maximumhoeveelheid die betoelaagd kan worden, verhoogd van 1.500 liter naar 2.000 liter per jaar. Je komt in aanmerking als je tot één van de onderstaande categorieën behoort.

  • Je bent alleenstaand en hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
  • Alle leden in je huishouden hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
  • Eén van de leden in je huishouden heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan 22.034,79 euro per jaar verhoogd met 4.079,35 euro per persoon te laste
  • Je gezinsinkomen is lager of gelijk aan 22.034,79 euro per jaar verhoogd met 4.079,35 euro per persoon te laste.
  • Je geniet een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen.

Laat het OCMW onderzoeken of je in aanmerking komt.
Vroeg je eerder dit jaar een tussenkomst voor 1.500 liter? Dan kan je voor recente leveringen opnieuw een aanvraag indienen voor een tussenkomst voor 500 liter extra. Let op: je moet contact opnemen met het OCMW binnen de 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof.

De stookoliepremie voor alle inkomens

Naast de verwarmingstoelage voor beperkte inkomens, voorziet de regering een stookoliepremie voor elke gebruiker van stookolie en/of propaangas – in bulk. Recent werd die opgetrokken van 225 naar 300 euro.

Om te genieten van de stookoliepremie doe je een aanvraag bij de FOD economie. Wie al een aanvraag indiende voor het bedrag van 225 euro hoeft niets te doen: je krijgt automatisch 75 euro extra.

Hulp OCMW en energieloket

Het OCMW en het energieloket helpen je bij het bekomen van premies waar je recht op hebt.
Daarnaast biedt het energieloket ondersteuning bij energiebesparende projecten en kan je er terecht voor benovatiebegeleiding, een objectieve vergelijking van aardgas- en electriciteitscontracten van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt, de aanvraag van voordelige energieleningen en -premies en een gratis woning energiescan.

Contact

  • OCMW Holsbeek: 016 31 42 86 / sociale.dienst@holsbeek.be (open van maandag tot vrijdag, 's namiddags op afspraak)
  • Energieloket: 0474 85 36 51 / steven.plu@igo.be (elke tweede donderdag van de maand in het gemeentehuis, tussen 18u en 20u, altijd op afspraak)

Meer informatie

www.verwarmingsfonds.be

https://stookoliecheque.economie.fgov.be