Gemeente Holsbeek

Heraanleg Dorp Nieuwrode

Gepubliceerd op  wo 10 okt 2018
Voor 60% afgewerkt

De werken voor de heraanleg van Dorp Nieuwrode vorderen zeer goed.

De riolering, eerste laag asfalt en voet- en fietspaden liggen al voor 60 % van het traject.

Eindlaag asfalt

Donderdag 11 oktober wordt de eindlaag asfalt gelegd op het hele traject van de Rodestraat tot aan de splitsing van het Dorp.
De weg zal die nacht afgesloten blijven, om vrijdag de wegmarkeringen te kunnen plaatsen. Vanaf vrijdagavond is de weg terug open.

Herstelling buizen Hoekje

Op het Hoekje is tijdens de werken gebleken dat de buizen die de Grote Losting onder het Hoekje door voeren, nagekeken moesten worden.
Het is belangrijk dat dit nu in orde gebracht wordt, om te vermijden dat de pas aangelegde weg binnen enkele maanden of jaren opnieuw zou moeten opgebroken worden.

De buizen vervangen is niet mogelijk gebleken omdat zowel net boven als net onder de buizen verschillende belangrijke leidingen van elektriciteit, aardgas, water en datacommunicatie liggen.
Om die reden is gekozen om de buizen intern te herstellen met een coating die de buizen terug waterdicht maakt.

Aannemer Besix werkt midden oktober verder aan het Hoekje en plant dit korte stukje weg af te werken, zodat ook op het ontbrekende stuk Hoekje tegen het einde van oktober asfalt kan gelegd worden.

Planning

De verdere planning is zo dat einde oktober de aannemers van de nutsmaatschappijen terug van start gaan op het volgende deel van het traject, met de aanleg van nutsleidingen langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de splitsing in de richting van de kerk.

Meer info

Rudy Janssens, schepen van openbare werken
T 016 62 91 85

Hans Eyssen, burgemeester
T 016 62 91 83