Gemeente Holsbeek

08/05 - 18.21u - UPDATE CORONAVIRUS - Heropstart gemeentescholen in Holsbeek

Gepubliceerd op  vr 08 mei 2020
Vanaf vrijdag 15 mei

De gemeentelijke scholen De Zilverlinde, De Gobbel en het Anker kunnen veilig de lessen herstarten. Vanaf vrijdag 15 mei 2020 krijgen de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar twee dagen per week les op school.

Samen met de directeurs en de schoolteams is er de afgelopen weken intens overlegd en samengewerkt om de heropstart van de scholen mogelijk te maken.

Organisatie heropstart

Bij onze beslissing hield het schoolbestuur rekening met volgende aspecten:

Veiligheid

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste.
Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving:

 • Vaste groepen (contactbubbels): klasgroepen worden door de klasleerkracht in twee verdeeld, waarbij telkens één groep les volgt op school (bv. op maandag groep A van het eerste leerjaar en op dinsdag groep B van het eerste leerjaar).
  De groepen worden ingedeeld door de leerkrachten op basis van welbevinden van elke leerling en een evenwichtige mix op basis van leersnelheid.
  De groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
  De klasleerkrachten zullen de situatie in hun klas verder preciseren in een communicatie op maandag (zie onderaan “Waar krijg ik meer informatie en hoe verloopt de verdere communicatie?”).
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
  De klasleerkrachten preciseren per school nog concreet hoe dit zal verlopen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden steeds voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats.
  De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten dragen een mondmasker of geven les met een “face shield” (een doorzichtig gezichtsmasker).
 • Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen dagelijks grondig schoon.

Welbevinden

Daarnaast hielden we rekening met het welbevinden van de leerlingen.
Bij de herstart maakt elke school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen, zowel de leerlingen die opnieuw les krijgen op school als de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Onderwijsdoelen

Ten slotte is het ook de bedoeling dat de leerlingen hun essentiële onderwijsdoelen halen.

Wat met de leerlingen die niet starten op 15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets.
Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.
De maatregelen van de Veiligheidsraad laten op dit moment ook niet toe dat de lessen voor deze groepen op school herstarten.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

De scholen blijven voor noodopvang zorgen voor alle kinderen van ouders die niet thuis werken. Deze ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. Er kunnen wel meer leerlingen naar de opvang, want meer ouders werken opnieuw buitenshuis en kunnen hun kind niet meer thuis opvangen.

Verder gelden de volgende zaken:

 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • De opvang voor schooltijd (7u-8.30u) en na schooltijd (16u-18u) blijft open. Op woensdag is er opvang in de voormiddag. 
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school. 
 • De opvang is ook beschikbaar voor leerlingen uit het eerste, het tweede en het zesde leerjaar op de dagen dat zij geen les krijgen op school. Zij worden dan gescheiden gehouden van de kinderen uit de noodopvang.

Het schoolbestuur en de scholen doen hun uiterste best om de lessen opnieuw op te starten en opvang te organiseren.
Wij vragen dan ook om deze richtlijnen met de nodige burgerzin te volgen en in de mate van het mogelijke de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
Alleen zo kunnen wij de zeer strikte veiligheidsnormen naleven en de lessen laten heropstarten.

Meer informatie en verloop van de verdere communicatie

Dit bericht bevat zoveel mogelijk algemene informatie.
Op maandag 11 mei zullen de verschillende schoolteams specifieke informatie sturen die van toepassing is op ieders kind. Dit betreft informatie over begintijden, speeltijden, ophalen van kinderen, etc.
Het is cruciaal dat de ouders deze communicatie zorgvuldig naleest en de richtlijnen opvolgt.

Na het versturen van de specifieke informatie op maandag, kunnen de ouders bij verdere vragen in eerste instantie bij de directeurs terecht.

Verder volgen we de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Aanbevelingen en de meest actuele info over het coronavirus vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.