Gemeente Holsbeek

31/05 - 09.49u UPDATE CORONAVIRUS - Uitbreiding terrassen overlegd met horeca-uitbaters

Gepubliceerd op  zo 31 mei 2020


Iedereen wacht op groen licht van de Veiligheidsraad om de horeca opnieuw te kunnen openen. Ook in Holsbeek. 
Nationale politici, Horeca Vlaanderen en de gezondheidsexperten bespreken momenteel hoe en wanneer dit kan.

In Holsbeek werd deze beslissing alvast niet afgewacht en nam de gemeente contact op met de horeca-uitbaters om te bekijken op welke manier hun terrassen tijdelijk en op een voor iedereen veilige en comfortabele manier op het openbaar domein geplaatst konden worden.

De uitbaters van het Buurthuis en het Klokhuis in Nieuwrode dienden reeds op vraag van ons bestuur een voorstel van inplanting van tafels en stoelen en overdekte ruimte in.
Er werd bekeken hoe dit praktisch mogelijk was, daarbij rekening houdend met de wensen van de buurt, de kerkfabriek en de marktkramers. De marktkramers moeten immers makkelijk met hun kramen het marktplein kunnen oprijden.

Er werd aan beide cafés in Nieuwrode Dorp een voorstel gedaan waarbij gedurende twee maanden het terras tweemaal zo groot wordt als de voorbije jaren.
Bijkomend staat ons bestuur toe om op drukke momenten de straat af te sluiten waardoor de uitbaters op een terras kunnen rekenen van 4x zo groot.

Op deze manier wil onze gemeente alvast tegemoetkomen aan de vraag van de horeca-uitbaters om na een lange periode van lockdown in goede en veilige omstandigheden weer op te starten.

Het eerste glas op ons geliefd terrasje in Holsbeek zal driedubbel zo goed smaken als voorheen!

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.