Gemeente Holsbeek

Noodmaatregelen voor omgevingsvergunningen

Gepubliceerd op  do 26 mrt 2020
De Vlaamse Regering heeft maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedure

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Het volledig besluit van de Vlaamse Regering vind je hier.