Gemeente Holsbeek

Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Nieuwe politieke aansturing vanaf 2019

Vanaf 2019 worden gemeente en OCMW aangestuurd door de dezelfde mensen.
De 21 nieuw verkozen gemeenteraadsleden die op 2 januari de eed afleggen, zetelen ook meteen als OCMW-raadslid.

De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag.
Deze gaan aansluitend door op de gemeenteraadszittingen. Deze starten steeds om 20u.
Iedereen dit wil mag het openbaar gedeelte van de zittingen bijwonen.
Het verslag en de agenda van iedere zitting zijn online raadpleegbaar.

Zittingen 2020

  • 28 januari
  • 18 februari
  • 24 maart
  • 28 april
  • 26 mei
  • 23 juni
  • 8 september
  • 13 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Raadpleeg hier de agenda, de besluitenlijst en de notulen met zittingsverslag van de OCMW-raad vanaf 2019