Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Dorp 4 en 8

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het afbreken van de bestaande woning en het bouwen van meergezinswoningen.
De aanvraag werd ingediend door GJN Vastgoed BVBA, voor het perceel gelegen Dorp 4 en 8, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie C, 51a2, 51w en 51x.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 mei tot en met 4 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019026991 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Grensstraat 19

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het oprichten van een hoefsmederij.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Lembrechts, voor het perceel gelegen Grensstraat 19, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 379k, 381d en 382e.
Het openbaar onderzoek loopt van 8 mei tot en met 6 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019034142 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Vlasselaar 22

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Van Hellemont - Aerts, voor het perceel gelegen Vlasselaar 22, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie E, 231k, 231p, 231v en 231w.
Het openbaar onderzoek loopt van 9 mei tot en met 7 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019035848 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Gebr. Van Tiltstraat 19

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Van den Eynde, namens Build & Project bvba, voor het perceel gelegen Gebr. Van Tiltstraat 19, met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie B, 120x.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei tot en met 12 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019040054 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) Gravenstraat 47A

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Smets, voor het perceel gelegen Gravenstraat 47A, met als kadastrale gegevens afdeling 4 (Sint - Pieters - Rode), sectie A, 240f.
Het openbaar onderzoek loopt van 22 mei tot en met 20 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019041256 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

6) Meidries 7

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het afbreken en herbouwen van een zonevreemde woning.
De aanvraag werd ingediend door Jan Moortgat, namens Land en Tuin bvba, voor het perceel gelegen Meidries 7, met als kadastrale gegevens afdeling 2 (Kortrijk - Dutsel), sectie B, 213m.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 mei tot en met 22 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019041081 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

7) Rot 80

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Franssen - Joos voor het perceel gelegen Rot 80, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 415d.
Het openbaar onderzoek loopt van 27 mei tot en met 25 juni 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019039674 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

1) Berkendreef 11A

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden, namelijk het creëren van 1 lot.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Verhaegen, namens Winston Schoeters BVBA, voor het perceel gelegen Berkendreef 11A, met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie E, 185l2 en 209l2.
Het openbaar onderzoek loopt van 29 april tot en met 28 mei 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019018001 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) De Kluis zn

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden, namelijk het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Van Meerbeek, namens Dhr. Volkaerts, voor het perceel gelegen De Kluis zn, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 470k.
Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei tot en met 31 mei 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019028322 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.