Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Kraaikant 24A

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een tuinhuis.
De aanvraag werd ingediend door Mevr. Van Goidsenhoven, voor het perceel gelegen Kraaikant 24A, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 158d.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 maart tot en met 13 april 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018159671 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

1) Bruul 63

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend ingediend voor het regulariseren van de uitvoering van de loods, de uitbreiding van de loods, de uitbreiding van de erfverharding en de uitbreiding van de infiltratiezone.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Lissens namens Lissens en Zoon BVBA, voor het perceel gelegen Bruul 63 met als kadastrale gegevens afdeling 2 (Kortrijk-Dutsel) sectie A, 73w, 73y en 73x.
Het openbaar onderzoek loopt van 8 maart 2019 tot en met 6 april 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019010887 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.