Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1)  Hogebosstraat 6

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van een woning en herbouwen van een zonevreemde woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Rutten, voor het perceel gelegen Hogebosstraat 6 met als kadastrale gegevens afdeling 2 (Kortrijk - Dutsel), sectie C, 92h.
Het openbaar onderzoek loopt van 21 januari tot en met 19 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018117427 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Kouterstraat 12

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een carport.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Koekoeckx, voor het perceel gelegen Kouterstraat 12 met als kadastrale gegevens afdeling 2 (Kortrijk-Dutsel), sectie B, 402w.
Het openbaar onderzoek loopt van 21 januari tot en met 19 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018129417 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Langekant 2

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Sokolov - Lampel voor het perceel gelegen Langekant 2 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie A, 40n4.
Het openbaar onderzoek loopt van 22 januari tot en met 20 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018139652 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Wingeweg 50

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het regulariseren van het herbouwen van stalling.
De aanvraag werd ingediend door Mevr. Roskams voor het perceel gelegen Wingeweg 50 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie B, 179a en 181k.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari tot en met 22 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018158276 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) Galgenbergstraat 11 en 13

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwe woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Demarsin - Sellekaerts, voor het perceel gelegen Galgenbergstraat 11 en 13 met als kadastrale gegevens afdeling 4 (Sint-Pieters-Rode), sectie B, 342l, 367d en 371e.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari tot en met 22 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018146229 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

1) Veeliedenstraat 40

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling in kader van het bouwen van een woning in open bebouwing.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Verbrugge - De Boer, voor het perceel Veeliedenstraat 40 met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 140a2 en 140x.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari tot en met 22 februari 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2018139773 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.