Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Luttelkolen 5

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een poel.
De aanvraag werd ingdiend door Dhr. De Dycker, voor het perceel gelegen Luttelkolen 5, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie C, 694v, 694m, 694e en 694d.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 oktober 2019 tot en met 12 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019100697 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Schaliëndak zn

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 12 woningen met carport of inpandige garage.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Deveux, namens D & V Woonprojecten bvba voor het perceel gelegen Schaliëndak zn, met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie F, 5g en 5f.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2019 tot en met 13 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019089894 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Rijksweg 5

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van de woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Euben - Meyns voor het perceel gelegen Rijksweg 5, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 62p en 62c.
Het openbaar onderzoek loopt van 21 oktober 2019 tot en met 19 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019105412 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Bruul 48

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een werkatelier.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. De Rycke, voor het perceel gelegen Bruul 48, met als kadastrale gegevens afdeling 2 (Kortrijk-Dutsel), sectie A, 362b.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 oktober 2019 tot en met 22 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019114698 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) Leuvensebaan zn

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 8 appartementen en 2 woningen.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Deveux, namens D&V Woonprojecten BVBA, voor het perceel gelegen Leuvensebaan zn, met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie F, 5g en 5f.
Het openbaar onderzoek loopt van 31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019112347 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Suikerhoek 1

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het creëren van drie loten.
De aanvraag werd ingediend door Mevr. Peeters voor het perceel gelegen Suikerhoek 1, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie C, 37n en 37m.
Het openbaar onderzoek loopt van 30 oktober 2019 tot en met 28 november 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019101629 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.