Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Toegankelijkheidsregeling natuurgebied

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Kortrijksebaan 46: verbouwen en uitbreiden woning tot meergezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen en uitbreiden woning tot meergezinswoning.

De aanvraag werd ingediend door Philip Peters namens Mac Projectontwikkeling NV voor het perceel gelegen Kortrijksebaan 46 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie C nr. 235X.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 november 2023 tot en met 2 december 2023

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023122996 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Lozenhoek 13: aanleggen oprit

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor aanleggen oprit.

De aanvraag werd ingediend door de heer Joannes Van Peer voor het perceel gelegen Lozenhoek 13 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 77E.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 november 2023 tot en met 16 december 2023

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023126247 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Bruul z/n: bouwen cafetaria + kleedkamers.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen cafetaria + kleedkamers.

De aanvraag werd ingediend door Ilse Organe namens KDN United VZW voor het perceel gelegen Bruul z/n met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie A nrs. 222A, 223A, 224A, 224E, 224D, 227G, 227K, 227H, 228S en 228K.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 november 2023 tot en met 16 december 2023

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023097443 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Bruul z/n: bouwen van een sportcentrum

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een sportcentrum.

De aanvraag werd ingediend door Gemeente Holsbeek voor het perceel gelegen Bruul z/n met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie A nrs. 222A, 223A, 224A, 224E, 224D, 227G, 227K, 227H, 228S en 228K.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 november 2023 tot en met 16 december 2023

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023106233 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek

5) Vlasselaar 21: verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning.

De aanvraag werd ingediend door Cedric en Lize Noppe - Gorgon voor het perceel gelegen Vlasselaar 21 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie E nrs. 253E en 254X.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 november 2023 tot en met 19 december 2023

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023122605 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

6) Hazepad 5: Regulariseren aanpassingswerken bestaande vakantiewoning.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor Regulariseren aanpassingswerken bestaande vakantiewoning.

De aanvraag werd ingediend door de heer Zino Steemans voor het perceel gelegen Hazepad 5 met kadastrale omschrijving sectie B nrs. 24L, afdeling 1 sectie F nrs. 119G en 119H.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 december 2023 tot en met 1 januari 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023138287 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

7) Wingeweg 37: verbouwen van een zonevreemde woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen van een zonevreemde woning.

De aanvraag werd ingediend door Youri De Groote voor het perceel gelegen Wingeweg 37

met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie C nr. 282P.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 december 2023 tot en met 6 januari 2024. 

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023129228 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

1) Leming 95: creëren van 3 loten.

De heer Daniël Goemans, de heer Hans Goemans, mevrouw Viviane Goemans en de heer Wim Goemans heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over creëren van 3 loten

De aanvraag heeft als adres Leming 95 - kadastraal gekend als : Holsbeek (afd. ) sectie B 55 T, (afd. 1) sectie E 244 E2 en (afd. 1) sectie E 244 H2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 1 december 2023 tot en met 30 december 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek.

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2023106878 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken. 

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.