Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

1) Nobelberg 48: bouwen van meergezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van meergezinswoning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. en Mevr. Vanden Elschen - Michiels voor het perceel gelegen Nobelberg 48 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie E, 42f en 43p.
Het openbaar onderzoek loopt van 16 oktober 2020 tot en met 14 november 2020.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2020094880 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Vallei Winge en Losting: waterbeheersingswerken- vallei Winge en Losting

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek waterbeheersingswerken- vallei Winge en Losting.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Kris Soete, Mevr. Wendy Van Dijck namens Vlaamse Milieumaatschappij VLGEWGEM voor het perceel gelegen Aarschotsesteenweg 38, 40, Kloosterdreef 14, 16, Rotselaarspad 2, Steenweg op Holsbeek 11, 15, 29, 33, 35, 5, Wingepark 1, 10, 16A, 2, 2A, 4, 4A, 4A, 4B en 6 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie A, 100m, 100n, 100v, 101d, 101/2a, sectie C, 749z4, 752m2, 752w, 752t2, 752k2, 752a3, 752s2, 752h2, 752d2, 752y2, 752y, 752z2, 752v, 755b, 756p, 756g, 756f, 756b, 756d, 757d, 757c, 758g, 758l, 758f, 758n, 758m, 759a, 759b, 760z, 760h2, 760a2, 760k2, 760g2, 761b, 761c, 762c2, 762t, 762g3, 762x2, 762w2, 762v2, 764t, 764s, 765b2, 765a2, 765z, 765s, sectie B, 231w, 231g2, 231y, 231b2, 231f2, 231k2, 232b, 233e en 234d.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2020061619 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Dutselhoek 38: verbouwen van woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Boogaerts voor het perceel gelegen Dutselhoek 38 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie D, 41g.
Het openbaar onderzoek loopt van 4 november 2020 tot en met 3 december 2020.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2020107810 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Veeliedenstraat 2: bouwen van handelszaak met woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een handelszaak met woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Moretti voor het perceel gelegen Veeliedenstraat 2 met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 63b2.
Het openbaar onderzoek loopt van 5 november 2020 tot en met 4 december 2020.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2020108616 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) Attenhovendreef 15: regulariseren werken woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het regulariseren van werken aan de woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Aerts voor het perceel gelegen Attenhovendreef 15 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie F, 67z3.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2020127298 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

1) Bekendmaking openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

De Vlaamse regering herbekijkt elke zes jaar de toestand van onze watersystemen. Maatregelen ter verbetering van grond-en oppervlaktewater alsook acties om overstromingsrisico te verminderen worden vastgelegd. Deze plannen liggen momenteel in openbaar onderzoek.

Tot 14 maart 2021 kan je de plannen raadplegen en opmerkingen of bezwaren formuleren via de website www.volvanwater.be.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.