Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen.

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Toegankelijkheidsregeling natuurgebied

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Houwaartsebaan 71: slopen bestaande woning en bouwen eengezinswoning.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor slopen bestaande woning en bouwen eengezinswoning.

De aanvraag werd ingediend door Matthias en Lisa Lampaert - Van Meulder voor het perceel gelegen Houwaartsebaan 71 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nrs. 381F, 382L, 382M en 384A.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2024 tot en met 15 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024057072 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek

2) Meesberg 61: verbouwen van een eengezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag werd ingediend door mevrouw Kaatje Goetschalckx voor het perceel gelegen Meesberg 61 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 93E.

Het openbaar onderzoek loopt van 19 juni 2024 tot en met 18 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024062820 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek

3) Lindestraat z/n.: slopen bestaande torencabine en plaatsen van een electriciteitscabine.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor slopen bestaande torencabine en plaatsen van een electriciteitscabine.

De aanvraag werd ingediend door Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het perceel gelegen Lindestraat met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nr. 58G.

Het openbaar onderzoek loopt van 18 juni 2024 tot en met 17 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024059279 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) St.-Jobsweg 24: afbraak stallingen en verbouwing zonevreemde woning.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor afbraak stallingen en verbouwing zonevreemde woning.

De aanvraag werd ingediend door de heer Zeger Jespers voor het perceel gelegen St.-Jobsweg 24 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 329K.

Het openbaar onderzoek loopt van 22 juni 2024 tot en met 21 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024067588 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) Rijksweg 5: slopen en herbouwen van een zonevreemde woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor slopen en herbouw van een zonevreemde woning.

De aanvraag werd ingediend door Jonas Op de Beeck en Liza Derweduwe voor het perceel gelegen Schubbeekstraat 10 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 543D.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024068713 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

6) Kriesberg 38: verbouwen van een zonevreemde woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen zone vreemde woning.

De aanvraag werd ingediend door mevrouw Jade Van Ussel en de heer Wim Bruyninckx voor het perceel gelegen Kriesberg 38 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nr. 178T2.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024054681 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

7) Leuvensebaan 172 : regularisatie aanbouw bij een ééngezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor regulariseren aanbouw bij een eengezinswoning.

De aanvraag werd ingediend door Nathan en Joyce Windels - Vandenbulcke voor het perceel gelegen Leuvensebaan 172, met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 72P4.

Het openbaar onderzoek loopt van 19 juli 2024 tot en met 17 augustus 2024. 

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2024048603 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

1) Langestraat 36: creëren van 2 bouwloten

Omgevingsloket nummer : OMV_2024056934

de heer Jan Bogaerts heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over creëren van 2 bouwloten

De aanvraag heeft als adres Langestraat 36 - kadastraal gekend als : (afd. 4) sectie B 245 D, (afd. 4) sectie B 247 E en (afd. 4) sectie B 247 D

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12 juni 2024 tot en met 11 juli 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

1) Voorlopige vaststelling RUP Woongebieden buiten de Dorpskernen Holsbeek

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 10 mei 2024 tot en met 8 juli 2024. Het RUP zal verder behandeld worden. 

Het voorlopig vastgestelde RUP (procesnota, toelichtingsnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften) is hier nog tijdelijk in te kijken.

Stedenbouwkundige verordeningen

Deze openbare onderzoeken handelen over gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

1) Stedenbouwkundige verordening woongebieden buiten de dorpskernen

Het openbaar onderzoek inzake de stedenbouwkundige verordening Woongebieden buiten de dorpskernen liep van 9 juni tot 8 juli 2024. De verordening zal verder behandeld worden.

De voorlopig vastgestelde verordening is hier tijdelijk terug te vinden.

2) Stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen

Het openbaar onderzoek inzake de stedenbouwkundige verordening Meergezinswoningen is afgesloten.

Het ontwerp is hier nog in te kijken.

Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers inzake Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Meer info over energieoptimalisatie bij een erfgoedgebouw vind je hier.