Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

1) Hoekje 5

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van tijdelijke containers.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Pareijn, voor het perceel gelegen Hoekje 5, met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie D, 98h en 98k.
Het openbaar onderzoek loopt van 21 juni tot en met 20 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019077625 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Kaeystraat 5

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Martens, voor het perceel gelegen Kaeystraat 5, met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie F, 89e en 89d.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 juni tot en met 23 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019058519 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Leuvensebaan 225

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. & Mevr. Casteels - Goddé, voor het perceel gelegen Leuvensebaan 225 met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie A, 74v8.
Het openbaar onderzoek loopt van 27 juni tot en met 26 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019061659 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

4) Begijnenweide

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor terreinaanlegwerken.
De aanvraag werd ingediend voor Dhr. Van Calster voor het perceel met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie B, 131a en sectie C, 171f.
Het openbaar onderzoek loopt van 27 juni tot en met 26 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019054533 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

5) De Kluis 61

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een veranda.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Van Effen voor het perceel gelegen De Kluis 61 met als kadastrale gegevens afdeling 3 (Nieuwrode), sectie A, 431l.
Het openbaar onderzoek loopt van 27 juni tot en met 26 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019058624 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

6) Rot

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een woning. De aanvraag werd ingediend door de heer Johan Boeckx voor het perceel gelegen Rot zn.met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 505W. Het openbaar onderzoek loopt van 23 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2019075184 of op het gemeentehuis. De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

7) Rot

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een woning. De aanvraag werd ingediend door de heer Johan Boeckx voor het perceel gelegen Rot zn. met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 505X. Het openbaar onderzoek loopt van 23 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2019075390 of op het gemeentehuis. De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

1) Berkendreef

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het herverdelen van loten 12,13 en 18 naar 4 loten.
De aanvraag werd ingediend door Studiekantoor Kockaerts bvba, voor de percelen gelegen Berkendreef met als kadastrale gegevens afdeling 1 (Holsbeek), sectie E, 184m, 183s3 en 184l.
Het openbaar onderzoek loopt van 24 juni tot en met 23 juli 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019051065 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Zandstraat 16 - 16A

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het opsplitsen van 1 lot in 2 loten.
De aanvraag werd ingediend door Dhr. Jan Bogaerts, voor het perceel gelegen Zandstraat 16 - 16A met als kadastrale gegevens afdeling 3, sectie C, 19b.
Het openbaar onderzoek loopt van 3 juli tot en met 1 augustus 2019.
Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket onder dossiernummer OMV_2019059547 of op het gemeentehuis.
De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

 

 

 

Voor wie?

 

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

 

 

Prijs

 

 

Afhandeling

 

 

Regelgeving

 

 

Uitzonderingen

 

 

Wat meebrengen

 

 

Meer info