Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Noodmaatregelen voor omgevingsvergunningsprocedures

Opgelet: De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Hierdoor worden de lopende openbare onderzoeken opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Stedenbouwkundige handelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van de provincie Vlaams - Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van al het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed van maandag 2 maart tot en met 1 juni 2020.

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. Je zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

  • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

Het dossier vind je op de website.