Gemeente Holsbeek

Op weg naar circulair bouwen 2022-2030

Gepubliceerd op  di 24 mei 2022
Goedgekeurd beleidsprogramma OVAM

Van duurzame naar circulaire materialen in ontwerpen en (ver)bouwen

In uitvoering van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 steldede OVAM een preventieprogramma op voor bouw- en sloopafvalstoffen waarvan de inspanningen zijn vervat in het beleidsprogramma ’Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’.

De Vlaamse Regering keurde het beleidsprogramma goed op 29 april.

Het beleidsprogramma staat ter inzage op de website van de OVAM.