Gemeente Holsbeek

Orgaandonatie - donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De registratie van de wensen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal.

We wijzen erop dat er in België een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden bestaat. Dit betekent dat je geacht wordt in te stemmen met de donatie van lichaamsmateriaal na overlijden.

Je zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastleggen. Deze zijn:

  • Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

Procedure

Indien je je wil wenst te registreren, heb je volgende opties:

  1. online via de website www.mijngezondheid.be
  2. registratie via je huisarts
  3. registratie via de dienst burgerzaken (persoonlijk aanmelden)

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar de dienst burgerzaken begeven.