Gemeente Holsbeek

Euthanasie, wilsverklaring

Je kan je wil over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bijvoorbeeld door een coma).

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen¬†(waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden) en eventuele vertrouwenspersonen.

Procedure

  1. Een aanvraag gebeurt steeds via het wettelijk voorgeschreven modelformulier: te downloaden op deze site of verkrijgbaar bij de bevolkingsdienst.
  2. Je geeft jouw ingevulde wilsverklaring af aan de bevolkingsdienst voor registratie in een centraal register. Je ontvangt hiervan een bewijs.
    Je kan een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geven bij je huisarts.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik herzien of ingetrokken worden en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.
Na het verstrijken van deze periode moet deze hernieuwd worden.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele¬†vertrouwenspersonen