Gemeente Holsbeek

Grofvuil

Wat kan?

Alle afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is en dat te groot of te zwaar is om in de huisvuilzak mee te geven.

Wat kan niet?

Alle afval dat selectief ingezameld wordt (oude metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, steenafval, sloophout, gips en kalk, eterniet...) of afval dat in de huisvuilzak kan.

Hoe aanbieden?

  • Huis aan huis: goed samengebonden in hanteerbare stukken d.w.z. max. één meter hoog, twee meter breed, max. 30 kilogram.
    Inzamelingen aan huis verlopen uitsluitend op afroep. De inzameldata kan je raadplegen op de afvalkalender.
    Bel EcoWerf ten laatste twee dagen voor de dag van de inzameling op 0800 97 0 97 om een afspraak te maken en door te geven welk grofvuil je aanbiedt.
    GEEN AFSPRAAK = GEEN INZAMELING!
  • Recyclagepark

Grofvuil mag niet in plastic zakken of kartonnen dozen aangeboden worden!

Prijs

Je betaalt een voorrijkost (= vaste verplaatsingskost) en een prijs voor het afval dat je aanbiedt:

- voorrijkost op afroep: €7,50 / inzameling

- verwerking per pakket: €7,50 / begonnen 0,5m³

of een vast tarief voor:

1-persoonsmatras € 7,50
1-persoonsbed € 7,50
2- persoonsmatras € 15,00
2-persoonsbed € 15,00
zetel 1-zit € 7,50
zetel 2-zit € 15,00
zetel 3-zit € 22,50
stoel (2 stuks) € 7,50
(tuin)tafel € 7,50

Je zal hiervoor een betalingsuitnodiging ontvangen.

Opgelet: voor grootverbruikers kunnen er andere tarieven van toepassing zijn.

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kan je niet laten ophalen.
Deze breng je naar het containerpark.

Bouw- en sloopafval is geen grofvuil.
Deze breng je ook naar het containerpark.