Gemeente Holsbeek

Stedenbouwkundige bestemmingsplannen

Het gewestplan werd op regionaal niveau opgemaakt in de jaren 1970.
Intussen werd dit plan op sommige plaatsen verfijnd of herbestemd.
Dit kon oorspronkelijk door gewestplanwijzigingen of door Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's).
In de gemeente Holsbeek gelden er een 15-tal BPA's op perceelsniveau, namelijk voor een reeks KMO's.
Tegenwoordig zijn het Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) die een gebied juridisch definiëren. RUP's kunnen opgesteld worden het gewest, de provincie en de gemeente.

De gewestelijke RUP's

Binnen Holsbeek gelden de volgende gewestelijke RUP's:

De provinciale RUP's

Binnen Holsbeek gelden de volgende provinciale RUP's:

De gemeentelijke RUP's

Er zijn ook enkele RUP's opgemaakt door de gemeente:

  • Het gemeentelijk RUP voor bedrijfszone De Vunt (zie downloads)
  • Het gemeentelijke RUP Recreatie - site Holsbeek (zie downloads)
  • Het gemeentelijke RUP Recreatie - site Bruul (zie downloads)