Gemeente Holsbeek

Gezinssamenstelling, bewijs

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van je gezin.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor je eigen gezin.

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Online aanvragen

2. Via het loket

Kom langs bij de dienst bevolking en breng je identiteitskaart mee.

3. Via de online toepassing van het Rijksregister

Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het bewijs van gezinssamenstelling raadplegen, downloaden en afdrukken.
Klik hiervoor op 'Mijn dossier'.