Gemeente Holsbeek

Goed zedelijk gedrag, getuigschrift (uittreksel uit het strafregister)

Er bestaan drie soorten uittreksels waarbij telkens het doel van groot belang is:

 • Standaard uittreksel
  Model 1 (in toepassing van art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument.
  Uittreksel voor gereglementeerde activiteiten
  Model 1 (in toepassing van art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Lijst gereglementeerde activiteiten: zie downloads.
 • Uittreksel voor activiteiten met kinderen
  Model 2 (in toepassing van art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering) is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Holsbeek kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen.

Personen die niet langer ingeschreven zijn in België kunnen terecht bij de dienst Centraal Strafregister van FOD Justitie.

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur' (vermeld duidelijk waarvoor het uittreksel moet dienen)

Online aanvragen

2. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.

Je krijgt je uittreksel onmiddellijk mee als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • het uittreksel is niet bestemd voor het buitenland

Afhandeling

Als je het document niet zelf kan komen afhalen,mag je iemand sturen met (een kopie van) je identiteitskaart en een geschreven volmacht.


Opgelet!
De dienst bevolking levert enkel uittreksels af in het Nederlands.

Uitzonderingen

Centraal Strafregister

Als je niet langer ingeschreven bent in België of je een uittreksel uit het strafregister van een onderneming wenst kan je terecht bij https://justitie.belgium.be