Gemeente Holsbeek

Goed zedelijk gedrag, getuigschrift (uittreksel uit het strafregister)

Er bestaan drie soorten uittreksels waarbij telkens het doel van groot belang is:

 • Standaard uittreksel
  Model 1 (in toepassing van art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument.
  Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.
 • Uittreksel voor gereglementeerde activiteiten
  Model 1 (in toepassing van art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Lijst gereglementeerde activiteiten: zie downloads.
 • Uittreksel voor activiteiten met kinderen
  Model 2 (in toepassing van art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering) is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Holsbeek kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen.

Personen die niet langer ingeschreven zijn in België kunnen terecht op het centraal strafregister.

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur' (vermeld duidelijk waarvoor het uittreksel moet dienen)

Online aanvragen

2. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.

Je krijgt je uittreksel onmiddellijk mee als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • het uittreksel is niet bestemd voor het buitenland

Afhandeling

Je haalt het uittreksel uit het strafregister af bij de dienst bevolking.

De uittreksels die we niet direct kunnen meegeven, liggen max. twee werkdagen later voor je klaar.

Als je het document niet zelf kan komen afhalen,mag je iemand sturen met (een kopie van) je identiteitskaart en een geschreven volmacht.
Vergeet deze volmacht niet te ondertekenen en te dateren.

Opgelet!
De dienst bevolking levert alleen uittreksels in het Nederlands af.
Wil je een uittreksel in andere taal, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler.

Uitzonderingen

Centraal strafregister

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

T 02 552 27 48
strafregister@just.fgov.be

Meer info op https://justitie.belgium.be

Uittreksel uit het strafregister van een onderneming

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister:

T 02 552 27 48
strafregister@just.fgov.be

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

 • naam van de onderneming
 • ondernemingsnummer
 • adres
 • reden van de aanvraag