Gemeente Holsbeek

Handtekening, wettiging

Het wettigen of legaliseren van je handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van je handtekening schriftelijk bevestigt.

Deze wettiging heeft niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Voorwaarden

  • Je hebt je woonplaats in de gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn.
    Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Procedure

Bij de dienst bevolking van je gemeente.

De burgemeester of zijn gemachtigde controleert nadien of je te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.

Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Prijs

2 euro

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen

  • Het document waarop je handtekening gewettigd moet worden.
  • Je identiteitskaart.

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.