Gemeente Holsbeek

Herbruikbare luiers (subsidie)

Het is mogelijk om een subsidie aan te vragen voor herbruikbare luiers.

De subsidie bedraagt per aanvrager de helft van de factuurprijs met een maximum van 150 euro.

Deze subsidie kan éénmalig aangevraagd worden door de vader, de moeder of de wettelijke voogd van het kind.

Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het bevolkings- en vreemdelingenregister van Holsbeek, met kinderen tot drie jaar komen in aanmerking voor de subsidie.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en moet bestaan uit:

  • aanvraagformulier;
  • kopie van het aankoopbewijs of de factuur / de facturen op naam met duidelijke vermelding van aankoopdatum en van de kostprijs;
  • bij aanvraag na de geboorte: een kopie van het identiteitsbewijs van het kind of van de aanvrager.