Gemeente Holsbeek

Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als je een woning verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen.

Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht.
Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning geschikt of bewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen.
Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het attest blijft tien jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden.
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Voorwaarden

Er kan een conformiteitsattest aangevraagd worden bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is.
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Procedure

Het attest kan aangevraagd worden bij de gemeente.

De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.
Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.