Gemeente Holsbeek

Huwelijk, aangifte

Kan ik in Holsbeek trouwen?

Je kan in Holsbeek trouwen als jij of je partner officieel in Holsbeek woont.

Wanneer aangeven?

  • Ten vroegste 14 dagen + 6 maanden voor de huwelijksdatum
  • Ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum
Voorbeeld
Je trouwt op 1 september.
Vanaf 14 dagen voor 1 maart kan je aangifte doen.
 

Hoe aangeven?

1. Verzamel de documenten

De akten zijn in België opgemaakt en jullie zijn ingeschreven in België?
Dan verzamelen wij de documenten voor jullie.

Eén van de partners heeft een andere nationaliteit of is niet in België geboren of ingeschreven?

  • Een uittreksel uit de geboorteakte
  • Identiteitsbewijs
  • Bewijs van nationaliteit
  • Bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, dienen deze van een beëdigde vertaling voorzien te zijn en indien nodig van een legalisatie of apostille. Meer info kan je bekomen via dienst burgerlijke stand - 016 62 91 87 - bevolking@holsbeek.be

2. Kom naar het gemeentehuis

Maak een afspraak als je alle documenten hebt.

3. Bij de aangifte leggen we de huwelijksdatum vast

Wanneer kan je trouwen?
  • Op werkdagen tussen 9 en 17 uur (op vrijdag tot 15 uur)
  • Zaterdag tussen 9 en 15 uur

Geen huwelijken op zon- en feestdagen

4. Je huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis

Prijs

20 euro (huwelijksboekje).
Je kan cash of met bankkaart betalen.

Spreek je geen Nederlands?

De ambtenaar doet het huwelijk in het Nederlands.

Spreekt één van de partners geen Nederlands? Dan moet je zelf een tolk meebrengen (op eigen kosten).