Gemeente Holsbeek

Identiteitskaart, voorlopige

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal vanĀ je elektronische identiteitskaart is enkel nog uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel onderĀ restrictieve voorwaarden.

Alle info vind je hier.