Gemeente Holsbeek

Identiteitskaart, voorlopige

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart is enkel nog uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel onder restrictieve voorwaarden.

Alle info vind je hier.