Gemeente Holsbeek

Individuele waterzuiveringsinstallaties (subsidie)

Woningen die volgens het gemeentelijk zoneringsplan gelegen zijn in een rode zone moeten zelf instaan voor het zuiveren van het afvalwater omdat ze te ver afgelegen zijn om aan te sluiten op de riolering.
Zo zal bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning deze verplichting opgenomen worden indien de woning in een rode zone gelegen is.

Een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.
Voor het plaatsen van een IBA kan men subsidies aanvragen.

De toelage is éénmalig en bedraagt 40% van de kosten van de installatie, met een maximum van 2.000 euro per schijf van vijf inwoners.

Procedure

De aanvraag voor de subsidies dient te gebeuren minstens acht dagen voordat de installatie gebouwd wordt, via een aanvraagformulier met vermelding van:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
  • adres van het gebouw waar de kleinschalige waterzuivering zal gerealiseerd worden;
  • naam en adres van de firma die de waterzuiveringsinstallatie levert;
  • plan van de waterzuiveringsinstallatie en beschrijving van de werking;
  • verklaring op eer dat de aanvraag correct werd ingediend en vermelding dat de aanvrager toelating geeft tot controle.