Gemeente Holsbeek

Eigendomsgegevens en kadasterplannen

Recente eigendomsgegevens zijn gekend bij de registratiediensten en bij de federale dienst, namelijk het kadaster.

Aan het kadaster kan je een zogenaamd 'kadastraal uittreksel' vragen.
Zij bezorgen je de beschikbare informatie van een perceel: oppervlakte, kadastraal inkomen, eigendomsgegevens en gegevens van de omringende percelen.
Om dit op te vragen heb je een perceelnummer nodig, terug te vinden op de website van de federale overheidsdienst.

Het kadaster werkt op verschillende plaatsen in België maar het opvragen van officiële documenten uit de kadastrale legger kan enkel bij de Gewestelijke Directie.
De medewerkers van de Gewestelijke Directie van het kadaster mogen geen mondelinge inlichtingen geven.
Je moet steeds een officiële aanvraag indienen.
In de meeste gevallen kunnen de documenten dadelijk afgeleverd worden.

Aanvraagprocedure

Je kan op twee manieren een kadastraal uittreksel aanvragen.

  1. Surf naar www.myminfin.be en doorloop de nodige stappen.
    Meer info hierover vind je in de brochure 'kadastraal uittreksel aanvragen en tarieven' onderaan deze pagina.

  2. Wie een aanvraag op papier wil indienen, moet daarvoor het formulier 434 'Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie' gebruiken.

Kostprijs

De tarieven zijn gewijzigd sinds november 2018. Een overzicht is onderaan terug te vinden in de brochure 'kadastraal uittreksel aanvragen en tarieven'.

Privacybescherming eigenaar

Eigendomsgegevens of een lijst van onroerende bezittingen van een andere eigenaar dan jezelf zijn niet opvraagbaar.
Dit kan alleen door de eigenaar zelf of door openbare besturen.
De eigenaar verkrijgt gratis mondelinge info over zijn goed(eren) op vertoon van zijn identiteitskaart.

Meer info

Gewestelijk Kadaster Vlaams-Brabant
Kruidtuinlaan 50 bus 396
1000 Brussel
T 02 577 19 70
F 02 579 61 26
meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Lokaal Kadaster Leuven
Philipssite 3A Bus 3
3001 Heverlee

T 02 573 84 80
F 02 579 57 77
meow.antenne.235@minfin.fed.be