Gemeente Holsbeek

Kind, erkenning

BELANGRIJK: vanaf nu dient er bij een erkenning steeds een uittreksel of afschrift van de geboorteaktes van beide ouders voorgelegd te worden.

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan volgens het Belgisch recht de vader/mee-moeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

Erkenning vóór de geboorte

Deze erkenning is mogelijk vanaf de zesde maand van de zwangerschap.

  • Jullie melden zich beiden aan bij de bevolkingsdienst.
    Uittreksel of afschrift van jullie geboorteaktes dienen meegebracht te worden. Indien jullie in België geboren zijn of de geboorteakte in België overgeschreven is, vragen wij het afschrift zelf op.
  • Jullie brengen jullie identiteitskaart mee én een bewijs van zwangerschap van de gynaecoloog of de huisdokter waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. 

Nadien ontvang je enkele uittreksels van de opgemaakte erkenningsakte.
Bij de uiteindelijke geboorteaangifte bij de bevolkingsdienst van de geboorteplaats moet je hiervan één exemplaar aan hen overhandigen.

Erkenning na de geboorte

  • Jullie melden zich beiden aan bij de bevolkingsdienst en overhandigen een uittreksel uit de geboorteakte.
    Indien jullie kind al 12 jaar is of ouder, moet het ook meekomen.