Gemeente Holsbeek

Kinderopvang en vakantiewerkingen, fiscale attesten

Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen.
Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier...

Voorwaarden

Je kind moet:

  • jonger zijn dan 14 jaar (of 21 jaar als het kind een zware handicap heeft)

Je moet:

  • je kind fiscaal ten laste hebben
  • beroepsinkomsten hebben
  • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag

De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

Procedure

Je krijgt van ons jaarlijks de fiscale attesten voor onze vakantiewerkingen automatisch per e-mail toegestuurd en ze zijn ook beschikbaar in je account.
Indien je geen e-mailadres hebt, bezorgen we je de attesten op je thuisadres.