Gemeente Holsbeek

Kleine landschapselementen (subsidie)

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente.

Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert.
Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.
  • Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.
  • De aanvraag kan enkel gebeuren na de beëindiging van de werkzaamheden van aanplant of onderhoud.
  • De nieuwe aanplant zal gedurende minstens 10 jaar blijven staan.

Door het aanvragen van deze subsidie geef je de toelating aan de verantwoordelijke ambtenaar om het betrokken perceel te betreden voor controle van de kleine landschapselementen.

Prijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert.