Gemeente Holsbeek

Leegstand: gemeentelijk reglement

De gemeente heeft een reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 juli 2012.