Gemeente Holsbeek

Aanvraag lijnvergunning

Wanneer moet je een lijnvergunning aanvragen?

Voor het plaatsen van brievenbussen, ornamenten en een gewone of natuurlijke afsluiting langsheen een pad, weg of waterloop.

Iedere aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

De aanvraag van een lijnvergunning gebeurt aan de hand van een duidelijke schets met vermelding van:

  • de plaats
  • het materiaal
  • de hoogte
  • de kadastrale gegevens
  • de adresgegevens

Indien mogelijk mag je ook steeds een foto ter verduidelijking bijvoegen, maar dit is niet verplicht.

Het volledige dossier dien je in bij de dienst ruimtelijke ordening.
Onze medewerkers helpen je eveneens bij het bekomen van verdere inlichtingen.