Gemeente Holsbeek

Defecten en schade aan het openbaar domein melden

Holsbeek telt ongeveer 35.647m aan wegen voor groot verkeer en 123.740m aan gemeentewegen en verharde en onverharde wegen.
Deze wegen worden onderhouden en regelmatig gecontroleerd, maar uiteraard kan men niet overal tegelijk zijn.

Gebreken aan voetpaden, fietspaden en straten in Holsbeek kan je online melden op deze website. 

Gebreken aan de N223 Aarschot - Tielt-Winge meld je via het Meldpunt Wegen of het Meldpunt Fietspaden.
Op werkdagen kan je ook bellen naar de Wegentelefoon: 0800 1 22 66 en dit van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Gebreken aan openbare verlichting kan je rechtstreeks melden bij de netwerkbeheerder Fluvius.

Procedure

Verzamel genoeg gegevens over de locatie (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal,...).

Na het melden van een gebrek, krijg je een bericht van zodra jouw melding is geregistreerd.
De melding wordt automatisch naar de bevoegde dienst gestuurd.
Die zal jouw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.
Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.