Gemeente Holsbeek

Reglement inning niet-fiscale ontvangsten (retributie - OCMW)

Dit retributiereglement, goedgekeurd door de OCMW-raad op 30 januari 2024, is van toepassing op de invordering van alle niet-fiscale vorderingen door het OCMW Holsbeek.

In dit reglement worden vastgelegd :

  • de invorderingsprocedure

  • de retributie voor de gemaakte administratie- en aanmaningskosten