Gemeente Holsbeek

Milieu

Bekendmaking van een openbaar onderzoek

Natuurvergunning

Er zijn momenteel geen lopende onderzoeken.

Overige

Waterbeleid

Openbaar onderzoek van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019!

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over:

  • het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020 - 2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties
  • over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen:

  • via het digitale inspraakformulier
  • bij het college van burgemeester en schepenen

Het digitale ontwerp van de beleidsnota vind je terug op www.volvanwater.be.