Gemeente Holsbeek

Opvoedingsondersteuning

De jeugddienst organiseert enkele keren per jaar lezingen over opvoedingsondersteuning.
We proberen dit te doen voor meerdere leeftijdsgroepen en met steeds wisselende thema's.

Kostprijs

Al onze lezingen zijn gratis.

Meer info

Via onze website, Facebookpagina en nieuwsbrief.