Gemeente Holsbeek

Aanvraag van een openbaar evenement (evenementenformulier en uitleendienst)

Voor het organiseren van een openbaar evenement, feest of fuif in de gemeente Holsbeek, moet je altijd een aanvraagformulier invullen.

 • Een feest is openbaar wanneer er kaarten te koop zijn of wanneer iedereen binnen mag.
 • Een privé feest hoef je niet te melden. Toch raden we je aan om privé-feesten met een groot aantal genodigden aan het gemeentebestuur te melden zodat de politiediensten hiervan op de hoogte zijn.

Vanwege de corona-crisis vragen wij aan de organisatoren om de maatregelen van de veiligheidsraad strikt in acht te nemen!

Eveneens vragen wij aan de organisatoren dat indien een evenement niet kan doorgaan vanwege nieuwe maatregelen, zij steeds onze diensten hiervan verwittigen via het mailadres: uitleendienst@holsbeek.be

Het digitale aanvraagformulier vind je op deze pagina terug bij 'Procedure'.

Voor de organisatie van een openbare markt, een circus of een kermis, kan je geen gebruik maken van het evenementenformulier. Voor meer informatie klik hier.

Voor de organisatie van wielerwedstrijden is eveneens verplicht om bijkomend een aanvraag tot vergunning en geneeskundige hulpverlening aan te vragen. Klik hier om meer informatie te verkrijgen. Op deze pagina kan je ook de nodige documenten downloaden.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens zes weken en mag maximum één jaar voor het evenement worden ingediend.

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor de gegevens die je in het evenementenformulier invult.

Procedure

Online: (VOORKEUR)

Klik hier voor het digitaal evenementenformulier: Online aanvragen

Op papier (via e-mail of post):

Als je graag het evenementenformulier in papierenvorm indient, kan dit natuurlijk ook.

Bijgevoegd vind je het aanvraagformulier terug in pdf-formaat.
Download het formulier, vul het in en stuur het naar:

Prijs

Ontleen je materiaal bij de uitleendienst dan betaal je een waarborg per type ontleend materiaal (ongeacht het gevraagde aantal). Deze waarborg is een forfaitair bedrag dat je uiterlijk twee weken voor de activiteit betaalt. De waarborg-bedragen vind je terug in het evenementenformulier.

Is het ontleende materiaal beschadigd dan wordt de kost voor herstelling of vervanging op de waarborg ingehouden.

Als er geen schade wordt vastgesteld bij het terugbrengen van het materiaal, wordt de volledige waarborg teruggestort.

Afhandeling

Onze verschillende diensten behandelen zo snel mogelijk jouw aanvraag:

 • Dienst WOM
  milieu- en geluidsvergunningen,...
 • Sportdienst
  goedkeuring van de route, waarborg gebruik openbaar domein,...
 • Dienst openbare werken
  administratie evenementenformulieren, uitleendienst,...
 • Dienst WOM
  verordeningen voor het afsluiten van de straat,...

Regelgeving

Voor meer informatie over gerelateerde reglementen verwijzen we je graag door naar hun individuele pagina's: