Gemeente Holsbeek

Personenbelasting (aanvullende gemeentebelasting)

Voor de aanslagjaren 2019 t.e.m. 2024 ontvang je als belastingplichtige een aanvullende belasting van 7%, berekend op basis van het inkomen dat je het voorafgaand aanslagjaar ontving.