Gemeente Holsbeek

Pesticiden

Pesticiden zijn schadelijk, zowel voor de gezondheid als voor de natuur.

Pesticiden vervuilen de bodem, het water en de lucht.
Ze zorgen ervoor dat planten en dieren ziek worden.
Eens in het milieu, kunnen ze heel moeilijk verwijderd worden.
Daarom is het beter om groen en verhardingen te onderhouden zonder pesticiden.
Op de website zonderisgezonder.be vind je veel informatie terug in de bestrijdingsgids.

Vanaf 2015 moet het beheer van openbaar domein in Vlaanderen pesticidenvrij gebeuren.
Dit wil zeggen dat er op terreinen die voor openbare diensten worden gebruikt, geen pesticiden mogen gebruikt worden.
Ook het onderhoud van trottoirs en bermen moet zonder pesticiden gebeuren.