Gemeente Holsbeek

Plannenregister

In het plannenregister vind je alle plannen m.b.t. het grondgebied van onze gemeente dewelke een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing in verband met ruimtelijke ordening (bv. rooilijnplannen).
Iedere gemeente moet over een plannenregister beschikken.

Het plannenregister kan geconsulteerd worden bij:

  • de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;
  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

Het plannenregister is een bestuursdocument.
Je kan dit komen inkijken of tegen vergoeding een uittreksel opvragen.

Het college van burgemeester en schepenen is ervoor verantwoordelijk dat het plannenregister overeenstemt met de stukken die erin opgenomen moeten worden.