Gemeente Holsbeek

Poliovaccinatie, registratie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen.

Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.

Voorwaarden

Je arts vult het attest pas in wanneer je kind de vier dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan je arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen.
    In dat geval schrijft je arts een attest van medisch uitstel dat je aan de dienst bevolking moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn.

  • Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd.
  • Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest.
Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.

Laat na de vierde en laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door je arts die de baby heeft gevaccineerd.

Bezorg dit attest aan bevolkingsdienst vóór de baby 18 maanden wordt.
Zo kunnen wij controleren of de inentingen wel toegediend werden.
Bij verlies van het het polioattest, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.