Gemeente Holsbeek

Ramp, aangifte

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer.
Een uitzonderlijk natuurverschijnsel kan erkend worden als natuurramp.
Indien dit het geval is kan je een persoonlijk dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.
De erkenning gebeurd door de hogere overheid.

Er worden meerdere erkenningscriteria na elkaar toegepast.

Onder wetenschappelijke criteria vallen de verschillende natuurverschijnselen (overvloedige neerslag, stormen, overstromingen,….).
Deze criteria worden bekeken door het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Daarnaast bestaan er financiële criteria.
Zo moet voor erkenning de rechtstreekse schade veroorzaakt aan de private goederen hoger zijn dan 1.250.000 euro én moet het gemiddeld bedrag per gezinsdossier meer dan 5.000 euro zijn.

Voor wie?

Iedereen die getroffen wordt door een natuurramp.

Procedure

Heb je schade opgelopen door een natuurverschijnsel dan meld je dit onmiddellijk aan het gemeentebestuur.

Je moet in afwachting van de erkenning door de hogere overheid:

  • foto's van de schade nemen
  • de schade aan je eigen verzekering doorgeven
  • alle facturen bijhouden

Wanneer de ramp officieel erkend wordt, brengen wij je hier van op de hoogte en helpen we je verder de nodige formulieren en attesten in te vullen.

Een schadedossier moet uiterlijk drie maanden, na officiële erkenning van de ramp, ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds behandelt jouw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd.
De gouverneur beslist over de vergoedingen.