Gemeente Holsbeek

Reistoelating, minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop de ouders toelating geven aan hun minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist of reist in het gezelschap van andere personen dan de ouder(s).

Reist het kind met één ouder dan staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Je dient nadien met ingevuld document nog langs te komen bij de bevolkingsdienst voor het wettigen handtekening van de ouder.

Online aanvragen

2. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.
Eén van de ouders of de voogd vraagt de reistoelating aan bij de gemeente.

Prijs

2 euro voor wettiging handtekening ouder.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.