Gemeente Holsbeek

Rijbewijs, auto (B)

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart.

Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig toon je hiermee aan dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Bestuur je op de openbare weg een motorvoertuig dan moet je beschikken over een rijbewijs dat geldig is voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Je Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) en die een auto wil besturen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.

Voor de rijopleiding kies je uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool.
In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

Je vraagt het Europees rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Prijs

24 euro

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart.
  • Het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs” van het examencentrum, volledig ingevuld en ondertekend aan de voor- en achterkant
  • Eén recente pasfoto (enkel van toepassing als de foto vanop je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is).
  • Je voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
  • Eventueel een geldig medisch attest groep 1.
  • Als je een rijbewijs krijgt op basis van een geldig militair, Europees of buitenlands rijbewijs moet je dit rijbewijs ook meebrengen

Meer info

Omwisseling papieren rijbewijs

Je kan de omwisseling van je papieren rijbewijs naar het nieuwe bankkaartmodel vragen.

De definitieve omwisseling van de papieren rijbewijzen is gepland in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en wordt afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart.

Papieren modellen blijven nog geldig tot 2033.

Hernieuwing rijbewijs bankkaartmodel

Rijbewijs bankkaartmodel is 10 jaar geldig. FOD Mobiliteit laat je een 2-tal maanden voor verval weten dat je rijbewijs dient hernieuwd te worden. Gelieve je aan te melden vanaf 2 maanden voor verval voor hernieuwing rijbewijs. Het download document kan je eventueel al invullen en meebrengen.