Gemeente Holsbeek

Rijbewijs, internationaal

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente van je woonplaats.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België.
Als Belg moet je dus op verzoek steeds jouw Belgisch rijbewijs tonen.

Procedure

Je vraagt het internationaal rijbewijs aan bij je gemeente.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum.
Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen bij je gemeente.
Je geeft je verlopen internationaal rijbewijs af en in geval van diefstal bezorg je ons een verklaring van diefstal opgesteld door de Belgische politie.

Prijs

36 euro.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel wendt zich met de diplomatieke identiteitskaart tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Recente pasfoto
  • Geldig Belgisch rijbewijs