Gemeente Holsbeek

Afvalwater, zuivering

Het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren.

Voor die zuivering zijn er grofweg twee opties:

  • je afvalwater wordt opgevangen in een riool en de gemeente of het gewest staat in voor de verdere zuivering.
  • je moet zelf je afvalwater zuiveren.

Om te weten wat op jouw perceel van toepassing is, kijk je even op afvalwater, zoneringsplan.

Subsidie individuele waterzuiveringsinstallaties

Indien je een individuele behandeling van afvalwater moet voorzien, geeft de gemeente een subsidie die tot 40% bedraagt (met een maximum van 2.000 euro).

Vraag voor je de werken start al een princiepsbeslissing aan zodat je zeker bent dat je een kwaliteitsvol systeem installeert dat voor de subsidie in aanmerking komt.

Voor meer info klik hier.