Gemeente Holsbeek

Rijbewijs, voorlopig

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met het aanvraagformulier van het examencentrum of het rijbewijs kan je volgende soorten van het voorlopig rijbewijs aanvragen.

 • Een voorlopig rijbewijs mét begeleider M36.
  Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18.
  Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Je bent minder dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool.
  Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest.
  Hierna mag je de rest van de opleiding zonder begeleider afmaken.

Nieuw vanaf 1 februari 2019

Voorlopig rijbewijs M12: als je voorlopig rijbewijs is verlopen én je geen drie jaar wenst te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen. Je kan het voorlopig rijbewijs M12 komen halen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen drie jaar is verstreken.
 • Je theoretisch examen moet nog geldig zijn.
 • Je moet minimum 6 uur praktische rijlessen in een erkende rijschool hebben gevolgd nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen was.
 • Eén of twee begeleiders moeten worden aangeduid.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Prijs

 24 euro

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Eén recente pasfoto (enkel van toepassing als de foto vanop je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is).
 • Aanvraagformulier van het examencentrum of rijbewijs.
  Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M36/M12 bezorg je ons een door de begeleiders (max. twee) ingevuld en ondertekend formulier.
 • Indien van toepassing: rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool (M18).
 • Indien van toepassing: getuigschrift van onderricht afgeleverd door de rijschool (M12).
 • Eventueel medisch attest (voor categorie C en D).

Meer info

De rijopleiding is veranderd op 1 oktober 2017, zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's van de weg. Je vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op http://www.rijbewijzer.be/

Naast de website heeft de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ook een app en een handboek ontwikkeld om beginnende bestuurders en hun begeleider(s) te ondersteunen tijdens de oefenperiode. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.