Gemeente Holsbeek

Aansluiting op de openbare riolering (retributie)

Woon je langs een straat uitgerust met riolering dan ben je verplicht daarop aan te sluiten.
Een nieuwe aansluiting vraag je vooraf aan bij het gemeentebestuur.

De gemeente maakt deze aansluitingen zelf en plaats voor jou ter hoogte van de rooilijn twee inspectieputten:

 • een put voor DWA (afvalwater)
 • een put voor RWA (regenwater)

Het is ten strengste verboden om zelf inkappingen of boringen uit te voeren in de openbare riolering. Ook indien er al huisaansluitputjes aanwezig zijn moet je een aanvraag doen.

Voor wie?

 • Wie een nieuwbouwwoning bouwt.
 • Voor verbouwers waarvan de huidige rioolaansluiting van de woning niet meer voldoet.

Procedure

Je vult een aanvraagformulier in voor de aansluiting op de openbare riolering.

Dit kan:

 • Digitaal: Online aanvragen
 • Door bijgevoegd aanvraagformulier terug te bezorgen aan de dienst openbare werken:
  • Via e-mail: mail je aanvraag naar openbarewerken@holsbeek.be
  • Per post: stuur je aanvraag naar Gemeente Holsbeek – Dienst openbare werken (Dutselstraat 15 – 3220 Holsbeek)
  • Via het loket: Kom langs op de bureau van de dienst openbare werken in het gemeentehuis.

Opgelet:
Vraag jouw aansluiting op de openbare riolering tijdig aan!
De inspectieputten zijn het laagste punt van jouw afwateringsinstallatie. Je zal dus naar deze putten toe moeten afwateren.

Je mag je private riolering pas aansluiten op deze putten als we het conforme keuringsattest hebben ontvangen!

Prijs

Er wordt een bijdrage van 605 euro (500 euro + btw) gevraagd voor een aansluiting op de openbare riolering.

In deze bijdrage zit het maken van de aansluiting op de riolering (straatzijde) en het plaatsen van de twee inspectieputten of het in dienst stellen van reeds aanwezige inspectieputten.
De aansluiting van je private riolering (privé-zijde) op de huisaansluitputjes is niet inbegrepen!

Afhandeling

 • Indien je private riolering volledig is aangelegd, laat je deze keuren door een keurder van een erkend keuringsorganisme zoals Vlario, Aqua Flanders, ... (of gelijkwaardig).

 • Je vult het formulier in en bezorgt dit, samen met het conforme keuringsattest (indien je hiervan al in het bezit bent), aan de dienst openbare werken (digitaal of op papier).
 • Je betaalt de bijdrage van 605 euro op de rekening van de gemeente Holsbeek: BE96 0910 0015 2805, met melding: “Aansluiting op de openbare riolering + het adres van aansluiting”.
 • Als de medewerkers van de dienst openbare werken het formulier en de betaling ontvangen hebben, maken zij een werkopdracht aan voor het plaatsen van de inspectieputten.
  Je krijgt hiervan een bevestigingsmail.
 • De ploegbaas van de buitendienst neemt met jou contact op om verdere afspraken te maken.
 • De putten worden geplaatst door onze buitendienst op een vooraf afgesproken tijdstip.

 • Als je bij de aanvraag nog niet in het bezit was van het keuringsattest, bezorg je dit nu aan de dienst openbare werken, alvorens je private riolering aan te sluiten.
 • Je mag vervolgens je private riolering aansluiten op de inspectieputten.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement

Bijgevoegd vind je het reglement riolering en het retributiereglement terug.

Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023

In het Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023 werden o.a. de afkeurcriteria vastgelegd voor de keuring van privéwaterafvoer aan de hand van schema's.

Aquaflanders en VLARIO hebben gezamenlijke technische specificaties opgemaakt voor de keuring privéwaterafvoer in uitvoering van het ministerieel besluit.

Om klanten te informeren werden de technische specificaties in het kader van de keuring van privéwaterafvoer in een document gegoten. De richtlijnen en documenten in het kader van de keuringen kan je terug vinden op:

Uitzonderingen

 • Maakt jouw woning deel uit van een verkaveling of een vernieuwde straat dan is het mogelijk dat er reeds aansluitpunten aanwezig zijn op jouw perceel.
  Desondanks moet je nog steeds de bijdrage betalen voor de aansluiting en het gebruik van de openbare riolering!
 • Voor de aansluiting van verschillende wooneenheden wordt er een bijdrage betaald per wooneenheid. Je zal dan de bijdrage 605 euro vermenigvuldigen met het aantal voorzien wooneenheden in de verkaveling of in het appartementsgebouw.

Meer info

Is jouw woning gelegen in een straat zonder riolering of in een straat met riolering die niet verbonden is (of binnenkort verbonden zal zijn) met een rioolwaterzuiveringsinstallatie dan is een particuliere of individuele zuivering aangewezen.