Gemeente Holsbeek

Aansluiting op de openbare riolering (retributie)

Woon je langs een straat uitgerust met riolering dan ben je verplicht daarop aan te sluiten.
Een nieuwe aansluiting vraag je vooraf aan bij het gemeentebestuur.

De gemeente maakt deze een aansluitingen zelf en plaats voor jou ter hoogte van de rooilijn twee inspectieputten:

 • een put voor DWA (afvalwater)
 • een put voor RWA (regenwater)

Het is ten strengste verboden om zelf inkappingen of boringen uit te voeren in de openbare riolering.

Voor wie?

 • Wie een nieuwbouwwoning bouwt.
 • Voor verbouwers waarvan de huidige rioolaansluiting van de woning niet meer voldoet.

Procedure

Je vult een aanvraagformulier in voor de aansluiting op de openbare riolering.

Dit kan:

 • Digitaal: Online aanvragen
 • Door bijgevoegd aanvraagformulier terug te bezorgen aan de dienst openbare werken:
  • Via e-mail: mail je aanvraag naar openbarewerken@holsbeek.be
  • Per post: stuur je aanvraag naar Gemeente Holsbeek – Dienst openbare werken (Dutselstraat 15 – 3220 Holsbeek)
  • Via het loket: Kom langs op de bureau van de dienst openbare werken in het gemeentehuis.

Opgelet:
Vraag jouw aansluiting op de openbare riolering tijdig aan!
De inspectieputten zijn het laagste punt van jouw afwateringsinstallatie.
Je zal dus naar deze putten toe moeten afwateren.

Prijs

Er wordt een bijdrage van 605 euro (500 euro + btw) gevraagd voor een aansluiting op de openbare riolering.

In deze bijdrage zit het maken van de aansluiting op de riolering (straatzijde) en het plaatsen van de twee inspectieputten.
De aansluiting van jouw afwateringssysteem op deze putten is niet inbegrepen!

Afhandeling

 • Je vult het formulier in en bezorgt dit aan de dienst openbare werken (digitaal of op papier).
 • Je betaalt de bijdrage van 605 euro op de rekening van de gemeente Holsbeek: BE96 0910 0015 2805, met melding: “Aansluiting op de openbare riolering + het adres van aansluiting”.
 • Als de medewerkers van de dienst openbare werken het formulier en de betaling ontvangen hebben, maken zij een werkopdracht aan voor het plaatsen van de inspectieputten.
  Je krijgt hiervan een bevestigingsmail.
 • De ploegbaas van de buitendienst neemt met jou contact op om verdere afspraken te maken.
 • De putten worden geplaatst door onze buitendienst op een vooraf afgesproken tijdstip.
 • Je sluit aan op de inspectieputten en laat deze aansluiting keuren door een erkende firma.
 • Je bezorgt het keuringsverslag van de firma aan de dienst openbare werken (binnen de zes maanden na het plaatsen van de putten).

Regelgeving

Bijgevoegd vind je het retributiereglement terug.

Uitzonderingen

 • Maakt jouw woning deel uit van een verkaveling of een vernieuwde straat dan is het mogelijk dat er reeds aansluitpunten aanwezig zijn op jouw perceel.
  Desondanks moet je nog steeds de bijdrage betalen voor de aansluiting en het gebruik van de openbare riolering!
 • Voor de aansluiting van verschillende wooneenheden wordt er een bijdrage betaald per wooneenheid. Je zal dan de bijdrage 605 euro vermenigvuldigen met het aantal voorzien wooneenheden in de verkaveling of in het appartementsgebouw.

Meer info

Is jouw woning gelegen in een straat zonder riolering of in een straat met riolering die niet verbonden is (of binnenkort verbonden zal zijn) met een rioolwaterzuiveringsinstallatie dan is een particuliere of individuele zuivering aangewezen.