Gemeente Holsbeek

Rooilijn - en onteigeningsplannen

Rooilijnplan

Een rooilijnplan kan opgemaakt worden met het oog op (her)aanleg en sanering van wegen of voor de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan of BPA. 

Het legt met een lijn de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen.
Tussen twee rooilijnen bevindt zich de wegzate.
Dit is de wegverharding met ruimte voor de aanleg van nutsleidingen, voetpaden, grachten, enzovoort.

Het is duidelijk dat het openbaar domein niet kan gebruikt of bebouwd worden in functie van private doeleinden.
Het is namelijk verboden om er werken uit te voeren (zoals het plaatsen van hagen, het aanplanten van bomen, het plaatsen van afsluitingen, brievenbussen, het aanleggen van opritten of het bouwen van andere constructies) zonder de vereiste toestemming of vergunning (zie lijnvergunningen).

Onteigeningsplan

Het opstellen van een rooilijnplan kan gepaard gaan met grondverwervingen in der minne of, via gedeeltelijke of in extreme gevallen, een volledige onteigening.

Een onteigeningsplan wordt enkel opgemaakt met het oog op verwezenlijking van openbaar nut.
Het algemeen belang primeert hier boven het particuliere belang.

Onteigeningen verlopen via een speciale procedure.

Je kan de rooilijn - en onteigeningsplannen raadplegen bij de dienst Wonen en Omgeving.