Gemeente Holsbeek

Selectief slopen of ontmanteling

De 'Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling' geeft aan of het puin van een selectieve sloop al dan niet mogelijk verontreinigd is.

De exploitant van de breekinrichting (waar het puin zal worden afgebroken) kan dan het puin afkomstig van de selectieve sloop accepteren en opslaan als zuiver puin.

  • Puin vergezeld van een verklaring kan de breker behandelen als een bouwafvalstof met laag milieurisicoprofiel.
  • De exploitant van de breekinrichting kan puin afkomstig van sloopwerken zonder verklaring van selectieve sloop of zonder sloopinventaris aanmerken als puin met een hoog milieurisicoprofiel.

Procedure

  • Formulier 'Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling'
  • De architect of de deskundige ondertekenen, samen met de bouwheer en de sloper, een verklaring met de hoeveelheid puin en het aantal nodige transporten naar de breekinstallatie.
    De verklaring wordt samengevoegd met het identificatieformulier van elk transport naar de breekinstallatie waar het puin afgebroken wordt.