Gemeente Holsbeek

Sportclubs, subsidies

Subsidiereglement sportverenigingen: basis- en kwaliteitssubsidie - projectsubsidie

Gemeentelijk subsidiereglement : impulssubsidies

Online aanvragen