Gemeente Holsbeek

Stedenbouwkundige verordening op meergezinswoningen

Om meer duidelijkheid te scheppen over de creatiemogelijkheden van bijkomende meergezinswoningen (zogenaamde 'appartementen'), stelde de gemeente een stedenbouwkundige verordening op.
Deze verordening toont je de locaties waar en onder welke voorwaarden de bijhorende constructies of functiewijzigingen nog mogelijk zijn.

In de kern van Holsbeek zijn er nog beperkte mogelijkheden ter hoogte van Holsbeek - Plein, Holsbeek - rand en de kernen van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode.
In Sint - Pieters - Rode is het niet mogelijk om meergezinswoningen te creëren.