Gemeente Holsbeek

Stedenbouwkundige vrijstelling

Voor het (ver)bouwen van een constructie heb je in principe een omgevingsvergunning nodig.

  • Voor sommige werken of handelingen is de vergunningsplicht omgezet in de meldingsplicht.
  • Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de omgevingsvergunning.

Om na te gaan of je voor jouw geplande werken al dan niet een omgevingsvergunning of melding moet aanvragen, kan je terecht op de website van Omgeving Vlaanderen of bij de dienst Wonen en Omgeving.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)