Gemeente Holsbeek

Energieschaarste, afschakelplan

Wat is het afschakelplan?
Invloed van het afschakelplan op Holsbeek
Verschillende zones
Meer info
Wat kan jij doen?

Wat is het afschakelplan?

In 2014 werden twee kernreactoren (Doel 3 en Tihange 2) tijdelijk stopgezet om veiligheidsredenen (aanwezigheid van microscheurtjes in de reactorvaten).
Parallel werd de elektriciteitsproductie van andere niet-nucleaire centrales (voornamelijk gascentrales) stopgezet omwille van de verouderde productie-eenheden en een onvoldoende geschatte rentabiliteit.

Het elektriciteitsproductievermogen in België verminderde dus sterk en dit zorgde ervoor dat de overheid preventief begon na te denken over een 'spreidingsplan tijdens periodes van stroomschaarste'.

Het kan er op het eerste gezicht op lijken dat de situatie voor elektriciteitsbevoorrading in België voor de komende winters moeilijk zal zijn.
Dit risico wordt zo klein mogelijk gehouden doordat de regering een reeks maatregelen trof en bijkomende tools op de elektriciteitsmarkt ter beschikking stelde om de energiebevoorradingszekerheid te waarborgen, met name een strategische reserve.

Het risico dat het afschakelplan geactiveerd moet worden is dus uiterst beperkt.
Indien er afgeschakeld wordt, bevat het afschakelplan acht schijven wat voor een spreiding van de hinder zorgt.

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven tegelijkertijd afgeschakeld worden.
Eerst wordt schijf 8 afgeschakeld, dan schijf 7 en zo tot en met schijf 2.

Schijf 1 wordt niet ‘manueel’ afgeschakeld bij een stroomtekort. Deze schijf is bestemd voor de ‘automatische’ afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

De Minister van Mobiliteit, Infrabel en NMBS hebben afgesproken om het treinverkeer preventief stil te leggen zodra het afschakelplan geactiveerd is in schijf 7, 6, 5, 4, 3 en 2. In schijf 8 is er nog beperkt treinverkeer voorzien.

Het zijn steeds de ministers van Energie en Economie die op basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.
Bij een eventuele afschakeling verwittigt de federale overheid de steden en gemeenten 24u op voorhand.
Dit wordt in diverse media bekend gemaakt van zodra er een beslissing tot afschakeling is.

Invloed van het afschakelplan op Holsbeek

Het FOD Binnenlandse Zaken en transmissienetbeheerder Elia staan in voor de opmaak van een lijst met straten die mogelijk worden afgeschakeld (zonder stroom gezet worden).

Het volledige afschakelplan kan je raadplegen op de website van Eandis.
De lijst van straten per gemeente geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt.
Welke straten wel en niet worden afgeschakeld, is echter moeilijk te voorspellen: dat hangt af van hoeveel stroom welke elektriciteitskasten nog kunnen leveren op het moment zelf.
Daarom kan het zijn dat in deze lijst straten zullen staan die uiteindelijk niet afgeschakeld worden (en omgekeerd). 
Zeker als je aan de grens van een zone woont, is het bijzonder moeilijk in te schatten of en wanneer je zonder stroom valt.

Verschillende zones

Er zijn acht afschakelzones in België.

Holsbeek zit in afschakelzone 8.

Meer info

Voor meer info kan je terecht op www.elektriciteit-in-evenwicht.be voor een actuele stand van zaken.
Hier krijg je een indicatie van de waarschijnlijkheid op afschakeling tot vijf dagen vooraf.

Wat kan jij doen?

In geval van een stroomschaarste, wordt er gevraagd om het particulier energieverbruik te beperken.
Daarnaast kunnen bepaalde industriële processen worden afgebouwd of verschoven.

Hoe bereid je je voor op een stroomonderbreking?

  • Zorg voor voldoende zaklampen (op zonne-energie of manueel oplaadbaar) en reservebatterijen.
  • Voorzie een kleine radio op batterijen.
  • Gebruik je kaarsen, laat die dan nooit onbewaakt achter.
  • Haal een voorraad drinkwater in huis.
  • Zorg voor een voorraad 'droge voeding' die je kan eten zonder te moeten verwarmen of koelen.
  • Voorzie een thermometer zodat je de temperatuur van de voeding in jouw koelkast of diepvriezer kan controleren. Hou bij een elektriciteitspanne de deuren van je koelkast of diepvriezer zo veel mogelijk gesloten.
  • Hou ramen en deuren gesloten om de binnentemperatuur op peil te houden.
  • Schakel je elektrische toestellen uit en trek de kabels uit het stopcontact van stroomgevoelige apparaten (zoals tv, computer,…).
  • Houd een lichtschakelaar ingeschakeld zodat je merkt wanneer de stroom is hersteld.