Gemeente Holsbeek

Vakantiewerk in het gemeentehuis

Tijdens de maanden juli, augustus en september doet het gemeentebestuur een beroep op jobstudenten voor ondersteunende taken in de administratieve en technische diensten. 

Jobstudenten moeten de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op de dag van indiensttreding.

Je kan je kandidatuur indienen via mail of via brief.