Gemeente Holsbeek

Marters en consoorten

Marters

Vossen

Ratten

Wespen

Processierupsen

Marters

Last van marters of schade geleden door marters?
Kijk welke maatregelen je kan nemen om in de toekomst schade te voorkomen en of je al dan niet recht hebt op een schadevergoeding.

Vossen

Is er een vos gesignaleerd in je omgeving?
Ontdek hier welke maatregelen je kan nemen om je eigen dieren te beschermen.
Heeft de vos al schade toegebracht, dan kan je een schadevergoeding aanvragen.

Ratten

Zitten de ratten in of rond je woning?
Zorg er dan voor dat voedselvoorraden goed afgesloten zijn en maak openingen dicht die de ratten gebruiken als ingang naar het gebouw.

Preventieve maatregelen

Ratten in huis

 • Voedsel in huis lokt ratten, sluit dus al de voedselvoorraden goed af.
 • Zorg er voor dat ratten je huis niet binnen geraken.
  Dicht alle openingen die als ingang kunnen dienen.

Ratten in de tuin

 • Katten en honden jagen graag op ratten.
 • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop.
  Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees, dat trekt ratten aan.
 • Sluit de voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
 • Hang nestkastjes op voor roofvogels (zoals torenvalken en uilen), de natuurlijke vijanden van ratten die de rattenpopulatie mee onder controle houden.
 • Snoei struiken vooral aan de onderkant.

Alternatieve bestrijdingsmogelijkheden

Vallen en klemmen bestaan in vele soorten.
Bevuil de klem niet met mensengeur.
Wrijf je handen in met aarde of draag handschoenen.

Mocht je toch gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen, denk er dan aan dat deze stoffen enig gevaar inhouden en schadelijk zijn voor het milieu.
Zorg er ook voor dat rattenvergif buiten het bereik ligt van andere dieren zoals honden en katten.

Denk je dat de ratten afkomstig zijn van het openbaar domein (bv. riolen), dan kan je dit doorgeven via Online aanvragen

Denk je dat de ratten afkomstig zijn van een waterloop in de buurt?
Wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij beheerder is van deze waterloop, is de VMM verantwoordelijk voor de rattenbestrijding en neem je contact met hen op.

Wespen

Bestrijdingsmogelijkheden

Last van een wespennest in de omgeving van je huis? Meld dit aan de brandweer.

Voor de deelgemeenten Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode kan je terecht bij de brandweer van Aarschot op het administratief telefoonnummer: 016 56 66 57.
Voor de deelgemeenten Kortrijk-Dutsel en Holsbeek kan je terecht bij de brandweer van Leuven op het administratief telefoonnummer: 016 31 72 11.

Processierupsen

De eikenprocessierups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken.
De rups bezit brandharen, die voor mensen en dieren gevaarlijk kunnen zijn.
De haren kunnen makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen.
De hierop aanwezige stoffen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.
In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

Bestrijdingsmogelijkheden

Processierupsen zelf bestrijden, wordt niet aangeraden.
Bestrijding is een taak voor professionele firma's of diensten.

Ontdek je een nest van deze rupsen in je omgeving? Meld dit aan de dienst Wonen en Omgeving.
De gemeente sluit jaarlijks een contract af met een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is en dit voor jou komt doen.